Privātuma politika

Privātums

 

Interneta veikals informē Pircēju, ka visa datu apstrāde tiek veikta ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punktu un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un atgādina, ka Interneta veikals nodrošina datu aizsardzību, kas nepieļauj datu noplūšanu, nesankcionētu datu ļaunprātīgu izmantošanu. Privātuma datu izpaušana trešajām personām (tai skaitā Valsts un Pašvaldības amatpersonām), pieļaujama tikai LR likumdošanā noteiktajos gadījumos.